Γλώσσα

Ανακοινωση

Διδασκαλία εξ αποστάσεως του μαθήματος Ν025Ε Επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα

24/03/2020

Η πρόσκληση για το μάθημα εξ αποστάσεως Ν026Ε Επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα, ώρα: 15.00-18.00

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/chcharat/5X27GNV0