Γλώσσα

Ανακοινωση

Γεωργικά Φάρμακα (Ν512Υ) - Συμμετοχή στις εξετάσεις των επί πτυχίω φοιτητών

13/01/2020

Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες  που προτίθενται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος καλούνται να δηλώσουν υποχρεωτικά την συμμετοχή τους έως την Τετάρτη 22/01/2020, 8:00 πμ. μέσω της εφαρμογής e-learning (πεδίο 'Πληροφορίες μαθήματος-Συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος'). Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της αρχικής απάντησης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Η δήλωση συμμετοχής είναι δεσμευτική και επιτρέπει την καλύτερη οργάνωση των εξετάσεων και την αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.