Γλώσσα

Ανακοινωση

Εισαγωγή στα Γεωργικά Φάρμακα - Συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος

13/01/2020

Οι φοιτητές/τριες  που προτίθενται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος καλούνται να δηλώσουν υποχρεωτικά την συμμετοχή τους έως την Παρασκευή 31/01/2020, 08:00 πμ. μέσω της εφαρμογής e-learning (πεδίο 'Ανακοινώσεις-Συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος'). Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της αρχικής απάντησης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Η δήλωση συμμετοχής είναι δεσμευτική και επιτρέπει την καλύτερη οργάνωση των εξετάσεων και την αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.