Γλώσσα

Ανακοινωση

Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών - Εξετάσεις

09/01/2020

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ν034Ε Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους επί πτυχίω φοιτητές (11ο εξάμηνο και πάνω) και του μαθήματος 405Υ,647Υ, 751Υ Βασικές Αρχές και Πρακτική Αρδεύσεων του παλαιού προγράμματος θα γίνουν τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 στις 10:30 π.μ. στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων του Τμήματος Γεωπονίας.