Γλώσσα

Ανακοινωση

Αναβολή Μαθήματος "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ" της Πέμπτης 21/11/2019

20/11/2019

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος «N015Y Γεωργική Υδραυλική» της Πέμπτης 21/11/2019 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα. Η ημερομηνία και ώρα αναπλήρωσης του μαθήματος θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.