Γλώσσα

Ανακοινωση

Σχεδιασμός Χρήσεων Γης- έναρξη μαθημάτων

30/09/2019

Το πρώτο μάθημα του Σχεδιασμού Χρήσεων Γης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 στην Αίθουσα 62. 

Παρακαλώ επικοινωνήστε για οποιαδήποτε απορία / θέμα στο lenovio@agro.auth.gr.

Εκ μέρους της Διδακτικής Ομάδας, 

Λένα Αθανασιάδου