Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν033Ε Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες

20/06/2019

Οι εξετάσεις για του επι πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθούν στη νησίδα των Η/Υ της βιβλιοθήκης του Τμήματος Γεωπονίας την Τρίτη 25.06.2019 και ώρα 12:30