Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις μαθήματος "Γενική και Ανόργανη Χημεία (Ν001Υ και 005Υ)"

05/06/2019

 

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι φοιτητές (επί πτυχίω) που σκοπεύουν να εξεταστούν στο μάθημα «Γενική και Ανόργανη Χημεία» (Ν001Υ και 005Υ) να εγγραφούν στις αντίστοιχες καταστάσεις στο Εργαστήριο της Εδαφολογίας.

Οι διδάσκοντες