Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις στο μάθημα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

09/05/2019

Οι επι πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες που θα δώσουν ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα.