Γλώσσα

Ανακοινωση

Τελικός Κατάλογος Φοιτητών/τριων που επελέγησαν για ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΕΣΠΑ

05/04/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ανακοινώνουμε τον τελικό κατάλογο των φοιτητών/τριών που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΕΣΠΑ και έχουν επιλεγεί.

 

Τελικός Κατάλογος Φοιτητών/τριων για ΠΡΑΚΤΙΚΗ  - ΕΣΠΑ

 

Η Ομάδα Υλοποίησης της Π.Α.