Γλώσσα

Ανακοινωση

Κατάλογος Φοιτητών/τριων που επελέγησαν για ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΕΣΠΑ

01/04/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ανακοινώνουμε τον κατάλογο των φοιτητών/τριών που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΕΣΠΑ και έχουν επιλεγεί.

 

Κατάλογος Φοιτητών/τριων για ΠΡΑΚΤΙΚΗ  - ΕΣΠΑ

Ενστάσεις: Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να κάνουν ένσταση για την επιλογή τους μέσω ΕΣΠΑ παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο, να την υπογράψουν και να την στείλουν σκαναρισμένη  στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ praktiki@auth.gr, ή να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ για να συμπληρώσουν την ένσταση μέχρι την Πέμπτη 4/4/2019, ώρα 2μμ.

 

https://dasta.auth.gr/uploaded_files/636767541430861627.doc

 

Η Ομάδα Υλοποίησης της Π.Α.