Γλώσσα

Ανακοινωση

Τεχνικές Καλλιέργειας Αμπέλου - μη πραγματοποίηση μαθήματος Πέμπτη 28/3

26/03/2019

ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα «Τεχνικές Καλλιέργειας της Αμπέλου» της Πέμπτης 28-3-2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα.

  Θεσσαλονίκη 22/3/2019