Γλώσσα

Ανακοινωση

Εγγραφή Φοιτητών για Πραγματοποίηση ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019

14/03/2019

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019

Όσοι/ες από τους φοιτητές/τριες, που βρίσκεται στην κατάσταση των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2012-13 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) και έχουν αποκτήσει δικαίωμα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης για το καλοκαίρι (Ιούλιος-Αύγουστος) του 2019 καθώς επίσης και φοιτητές/τριες με έτος εγγραφής στα μητρώα του Τμήματος τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το καλοκαίρι του 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.agro.auth.gr/ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

αφού προηγουμένως έχουν αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (στην ιστοσελίδα του Τμήματος έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του ΑΜΑ ΙΚΑ).

Όσοι/ες φοιτητές/τριες δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (προσωπικό και όχι των γονιών τους) θα πρέπει αρχικά να περάσουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας τη χρονική περίοδο 14-28 Μαρτίου 2019 με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και γνωρίζοντας το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους, για να παραλάβουν μία βεβαίωση. Στη συνέχεια θα πρέπει να πάνε μόνο στο ΙΚΑ Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης με τη βεβαίωση, την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους, προκειμένου να απογραφούν. Η απογραφή αφορά την καταχώρηση των στοιχείων τους στο σύστημα του ΙΚΑ, ενώ τους δίνεται βεβαίωση απογραφής.

Όσον αφορά τον Τραπεζικό Λογαριασμό, θα πρέπει να δηλωθεί λογαριασμός στον οποίο θα είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος αλλά το ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ και προτείνεται να είναι από την Τράπεζα Πειραιώς που συνεργάζεται με το Α.Π.Θ. και δεν θα προκύψουν κρατήσεις λόγω μεταφοράς χρημάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μπορείτε να ανοίξετε ελεύθερα.

Καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω διαδικασίας εγγραφής για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται η 28η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019. Οι φοιτητές που δεν θα εγγραφούν, ΔΕΝ θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το καλοκαίρι του 2019.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή αφορά στο σύνολο των φοιτητών και ανεξάρτητα της πρόθεσής τους να ενταχθούν ή να μην ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Για την Πρακτική Άσκηση που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής από τον παρακάτω σύνδεσμο και να συμβουλευτούν το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

http://www.agro.auth.gr/ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ/ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΕΣΠΑ

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στον στον Αν. Καθηγητή κ. Π. Γεωργίου (τηλ. 2310 998752, e-mail: agropraktiki@agro.auth.gr).

 

Εκ Μέρους της Ομάδας Υλοποίησης

της Πρακτικής Άσκησης

 

Πανταζής Ε. Γεωργίου

Αν. Καθηγητής