Γλώσσα

Ανακοινωση

Ακαρολογία-παραδόσεις μαθημάτων

18/02/2019

Η παράδοση του μαθήματος Ακαρολογία, θα γίνει αυτή την Πέμπτη, ώρα 13.00 έως 16:00, στο Αμφιθέατρο Γ.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα να παραβρεθούν.

Δ. Κωβαίος