Γλώσσα

Ανακοινωση

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (N512Y) - ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

12/02/2019

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Γεωργικά Φάρμακα-512Υ» θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Τρίτη       9:00 - 12:00       Αμφιθέατρο Β

 

Έναρξη διαλέξεων: Τρίτη 19 Φεβρουαρίου