Γλώσσα

Ανακοινωση

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) - ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

11/02/2019

Η διαλέξεις  του μαθήματος  «ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Τετάρτη               12:00-13:00         Αίθουσα Αμπελουργίας

 

Έναρξη διαλέξεων: 20 Φεβρουαρίου

 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Δευτέρα  25 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το παρακάτω  πρόγραμμα:

Τμήμα Α                               9:00-12:00

Τμήμα Β                             12:00-15:00

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων για την λειτουργία δύο τμημάτων, αυτά θα συμπτυχθούν  σε ένα τμήμα (9:00-12:00).

 

Σε προσεχή ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την επιλογή τμήματος εργαστηρίου και λεπτομέρειες σχετικές με αυτό.

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες και αρχές των τεχνικών που εφαρμόζονται διεθνώς για την χημική ανάλυση των γεωργικών φαρμάκων  στα σκευάσματά τους και των υπολειμμάτων τους στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα ώστε α) να εξοικειωθούν με τύπους αναλυτικών μεθόδων, αναλυτικά όργανα και οργανολογία, β) να είναι σε θέση να επιλέγουν μια ενόργανη μέθοδο ανάλυσης ανάλογα με την εφαρμογή και τις ανάγκες ανάλυσης που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εργαστηριακή εξάσκηση όπου οι φοιτητές εργαζόμενοι σε ομάδες ή μόνοι τους θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αναλυτικό εξοπλισμό, να πραγματοποιήσουν μετρήσεις και να αναφέρουν στο τέλος τα αποτελέσματά τους μετά από κατάλληλους υπολογισμούς με τρόπο ακριβή και κατανοητό.