Γλώσσα

Ανακοινωση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΝΕΕΣ τεχνολογίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Εξετάσεις

28/01/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΝΕΕΣ τεχνολογίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ θα πραγματοποιηθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.02.2019 στις 12:30 στη νησίδα Η/Υ της βιβλιοθήκης του τμήματος Γεωπονίας.