Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν033Ε ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ - Τμήματα

28/01/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ θα πραγματοποιηθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.02.2019 στη νησίδα Η/Υ της βιβλιοθήκης του τμήματος Γεωπονίας σύμφωνα με τα παρακάτω τμήματα:

Τμήματα