Γλώσσα

Ανακοινωση

Μαθηματικά - Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις.

17/01/2019

Μαθηµατικά 

Ιανουάριος 2019 

Όσοι φοιτητές επιθυµούν να εξεταστούν στο µάθηµα «Μαθηµατικά»  θα πρέπει να το δηλώσουν έως την  ∆ευτέρα 04/02/2019(µέχρι τις 14:00) σε κατάσταση που βρίσκεται στο εργαστήριο Γεωργίας (5ος όροφος).