Γλώσσα

Ανακοινωση

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ι - ΙΙ - ΙΙ Εργαστήριο - ΙΙΙ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

10/01/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ι για τους φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18 Ιανουρίου 2019, 15:30 στα αμφιθέατρα Γ και Δ και στις αίθουσες Αμπελουργίας κα 62.

 

Οι εξετάσεις των μαθημάτων ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙ,  ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙ εργαστήριο και ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ για τους φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, 10:30 στην αίθουσα Αμπελουργίας.