Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν003Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Τμήματα Εξετάσεων

09/01/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 15.01.2019 στη νησίδα Η/Υ του Τμήματος Γεωπονίας στη Βιβλιοθήκη του τμήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω τμήματα:ΕΔΩ!