Γλώσσα

Ανακοινωση

Γεωργική Μακροοικονομία και Συγκριτική Ανάλυση - Εξετάσεις

30/12/2018

Οι εξετάσεις στο μάθημα Γεωργική Μακροοικονομία και Συγκριτική Ανάλυση θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 21/1 και ώρα 18:00-20:30 στις αίθουσες Αμπ, Οικ