Γλώσσα

Ανακοινωση

Αναβολή του μαθηματος Ν019Υ Αγροτική Πολιτική - ΚΑΠ

01/11/2018

Το μάθημα κορμού Ν019Υ "Αγροτική Πολιτική -ΚΑΠ" δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 2/11/18 λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας στο 15ο Συνέδριο ΕΤΑΓΡΟ.