Γλώσσα

Ανακοινωση

Αναβολή του μαθήματος Ν041Ε Γεωργική Εκπαίδευση

31/10/2018

Το μάθημα του μαθήματος Ν041Ε Γεωργική Εκπαίδευση δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 31/10/18 λόγω κωλύματος του καθηγητή