Γλώσσα

Ανακοινωση

Αναβολή του μαθήματος Ν043Ε Συνεργατισμός

30/10/2018

Το μάθημα Ν043Ε Συνεργατισμός δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 λόγω του Συνεδρίου ΕΤΑΓΡΟ.