Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν033Ε Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες - Τμήματα

08/10/2018

Το μάθημα Ν033Ε Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες θα διδαχθεί την Τρίτη 09.10.2018 σε δύο Τμήματα

Α- Κ 15:00

Λ-Ω 16:00