Γλώσσα

Ανακοινωση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018 - Κατάθεση Εγγράφων

28/08/2018

28/8/2018

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες καλησπέρα,

Την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 λήγει η Πρακτική σας Άσκηση. Μην ΞΕΧΑΣΕΤΕ να παραλάβετε τη βεβαίωση πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένη από το φορέα υποδοχής (Προσοχή: Στην πίσω πλευρά της βεβαίωσης να συμπληρωθεί και η αξιολόγηση από τον επιβλέποντα στο φορέα υποδοχής).

Σας ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ πως από 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 μέχρι και 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 θα πρέπει να παραδώσετε την ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ και τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πρακτικής Άσκησης, στη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γεωπονίας, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α.Π.Θ., ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ, κατά τις ώρες 12:00-13:00. Επίσης, αν κάποιος/α από εσάς έχει κάνει απουσία/ες για λόγους υγείας θα επισυνάψει και την/τις απαραίτητη/ες βεβαίωση/εις καθώς επίσης και όσοι/ες από εσάς δώσετε εξετάσεις σε κάποιο μάθημα 30 ή 31 Αυγούστου θα φέρεται την αντίστοιχη βεβαίωση.

Μην ΞΕΧΑΣΕΤΕ την έκθεση πεπραγμένων να την αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail στον επόπτη μέλος ΔΕΠ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ.

 

Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εκ μέρους της ομάδας υλοποίησης της πρακτικής άσκησης

του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ..

 

Πανταζής Ε. Γεωργίου

Αν. Καθηγητής

Τηλ. 2310 998752

E-mail: pantaz@agro.auth.gr