Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Βιολογική Γεωργία - Organic Farming”

27/07/2018

Έναρξη του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 
με τίτλο
 
«Βιολογική Γεωργία - Organic Farming”
 
Συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ και του RUDN University of Moscow (Ρωσία)