Γλώσσα

Ανακοινωση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απασχόληση φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας στους λαχανόκηπους στο Αγρόκτημα

02/07/2018

2.7.2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απασχόληση φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας στους λαχανόκηπους στο Αγρόκτημα

 

Καλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να απασχοληθούν στους λαχανόκηπους του Τμήματος Γεωπονίας στο Αγρόκτημα, να συμπληρώσουν το έντυπο (ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) και να το αποστείλουν μέχρι την Κυριακή 15 Ιούλιου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση chdordas@agro.auth.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 473842 (Γραμματεία Αγροκτήματος).

Θα ακολουθήσει συνάντηση κατά την οποία οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την απασχόληση στους λαχανόκηπους.

Από το Τμήμα Γεωπονίας