Γλώσσα

Ανακοινωση

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού των ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας για το 2018

22/06/2018

Για να δείτε την ανακήρυξη πατήστε εδώ