Γλώσσα

Ανακοινωση

Μεταφορά ημερομηνίας εξετάσεων Ν103Υ Αγροτικός Τουρισμός

06/06/2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ν103Υ Αγροτικός Τουρισμός μεταφέρονται για 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.30π.μ. στην αίθουσα "Κων/νου Ουσταπασίδη" του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας