Γλώσσα

Ανακοινωση

Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτερικών Χώρων - εργαστήριο, Πέμπτη 10/5

08/05/2018

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο   Α Ν Θ Ο Κ Ο Μ Ι Α Σ    &     Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ   Τ Ο Π Ι Ο Υ

 Τ.Θ. 281-54 124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                     ΤΗΛ. 2310-998864 – FAX 2310-998679

 

                                                                                                  Δευτέρα 8-5-18

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Την Πέμπτη 10-5-2018  το  εργαστήριο των Καλλωπιστικών Φυτών Εξωτερικών Χώρων θα πραγματοποιηθεί στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ., απέναντι  από το θερμοκήπιο της Ανθοκομίας  όπισθεν των πέτρινων κτιρίων. Με θέμα: Επίδειξη καλλωπιστικών δένδρων .

Σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

9.30- 11.00     από Α-Κ

11.00 – 12.30 από Λ-τέλος

 

 

Από το Εργαστήριο