Γλώσσα

Ανακοινωση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018 – Κατάθεση Πρωτοκόλλων Συνεργασίας

04/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες

Σας ενημερώνουμε ότι τα πρωτόκολλα συνεργασίας θα τα παραδώσετε στη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γεωπονίας, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α.Π.Θ., ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ, την περίοδο από 7 ΜΑΙΟΥ 2018 μέχρι 11 ΜΑΙΟΥ 2018 και ώρες 12:00-13:00.

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να καταθέσετε όλοι/ες οι φοιτητές/τριες το «Πρωτόκολλο Συνεργασίας – Κανονική Πρακτική 2018» σε τρία (3) αντίτυπα, ενώ οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν για ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΕΣΠΑ θα πρέπει να καταθέσουν επιπλέον το «Πρωτόκολλο Συνεργασίας – Πρακτική ΕΣΠΑ 2018» σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

Όλα τα Πρωτόκολλα συνεργασίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα στα πεδία που απαιτείται ενώ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα τόσο από το Φορέα Υποδοχής όσο και από εσάς.

Τέλος όλοι οι φοιτητές μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 6 ΜΑΪΟΥ 2018 τα στοιχεία του Φορέα Υποδοχής στην ιστοσελίδα.

http://www.agro.auth.gr/ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στον Αν. Καθηγητή κ. Π. Γεωργίου (τηλ. 2310 998752, κιν. 6977515770, e-mail: pantaz@agro.auth.gr).

Εκ Μέρους της Ομάδας Υλοποίησης

της Πρακτικής Άσκησης

 

Πανταζής Ε. Γεωργίου

Αν. Καθηγητής