Γλώσσα

Ανακοινωση

Καλλωπιστικά φυτά εξωτερικών χώρων (Ν540Ε), εκπαιδευτική εκδρομή την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

16/04/2018

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο   Α Ν Θ Ο Κ Ο Μ Ι Α Σ    &     Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ   Τ Ο Π Ι Ο Υ

 Τ.Θ. 281-54 124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                     ΤΗΛ. 2310-998864 – FAX 2310-998679

 

                                                                                                  Δευτέρα 16-4-18

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Την Πέμπτη 19-4-2018  στα πλαίσια του  εργαστηρίου των Καλλωπιστικών Φυτών Εξωτερικών Χώρων θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική εκδρομή, σε φυτώριο καλλωπιστικών φυτών στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Αναχώρηση 9.00 από την πίσω είσοδο της Σχολής από Αγίου Δημητρίου.

 

 

Από το Εργαστήριο