Γλώσσα

Ανακοινωση

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Εγγραφής Φοιτητών για Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης 2018

20/03/2018

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους/στις φοιτητές/τριες, που βρίσκονται στην κατάσταση των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2012-13 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) και έχουν αποκτήσει δικαίωμα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης για το καλοκαίρι (Ιούλιος-Αύγουστος) του 2018 καθώς επίσης και στους/στις φοιτητές/τριες με έτος εγγραφής στα μητρώα του Τμήματος τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το καλοκαίρι του 2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση, αφού προηγουμένως έχουν αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (στην ιστοσελίδα του Τμήματος έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του ΑΜΑ ΙΚΑ):

http://www.agro.auth.gr/ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Όσον αφορά τον Τραπεζικό Λογαριασμό, προτείνεται να δηλωθεί λογαριασμός στον οποίο θα είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος από την Τράπεζα Πειραιώς που συνεργάζεται με το Α.Π.Θ. και δεν θα προκύψουν κρατήσεις λόγω μεταφοράς χρημάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μπορείτε να ανοίξετε ελεύθερα.

Καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω διαδικασίας εγγραφής για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018. Οι φοιτητές που δεν θα εγγραφούν, ΔΕΝ θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το καλοκαίρι του 2018.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή αφορά στο σύνολο των φοιτητών και ανεξάρτητα της πρόθεσής τους να ενταχθούν ή να μην ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Για την Πρακτική Άσκηση που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής από τον παρακάτω σύνδεσμο και να συμβουλευτούν το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

http://www.agro.auth.gr/ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ/ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΕΣΠΑ

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στον Αν. Καθηγητή κ. Π. Γεωργίου (τηλ. 2310 998752, e-mail: pantaz@agro.auth.gr).

 

Εκ Μέρους της Ομάδας Υλοποίησης

της Πρακτικής Άσκησης

 

Πανταζής Ε. Γεωργίου

Αν. Καθηγητής