Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων μαθήματος ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) - Ν560Ε

12/02/2018

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Οι διαλέξεις του μαθήματος ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) Ν560Ε θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Τετάρτη 12:00 – 13:00          Αίθουσα Αμπελουργίας

 

Έναρξη μαθημάτων Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου.

 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα διεξάγονται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Δευτέρα 09:00 – 12:00          Αίθουσα Ασκήσεων Β

 

Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου.

 

Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα είναι Εργαστηριακό και η παρουσία στις διαλέξεις (θεωρία ) και στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική.