Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις μαθημάτων Ν136 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ν036Ε Ιστορία & Φιλοσοφία της γ.επιστήμης και βιοηθικής

12/01/2018

Οι εξετάσεις των  μαθημάτων Ν136Ε"ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"  και

Ν036Ε"ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ"

θα πραγματοποιηθούν  ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ στις 5.2.2018 (ώρα 18:00) στις αίθουσς: 62 και Οικονομίας