Γλώσσα

Ανακοινωση

Μεταφορά ώρας έναρξης εξετάσεων του μαθήματος Ν023Ε Εμπορία αγροτικών προϊόντων

10/01/2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος κορμού Ν023Υ "Εμπορία αγροτικών προϊόντων" θα ξεκινήσουν στις 9 π.μ. στις 6 Φεβρουαρίου 2018 στα αμφιθέατρα.