Γλώσσα

Ανακοινωση

Επιστροφή Χρημάτων Πρακτικής Άσκησης 2015 - Υπενθύμιση

06/09/2018

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες καλημέρα σας,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία επιστροφής των 58,7 ευρώ (αμοιβή για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση το μήνα Ιούλιο του 2015) συνεχίζεται και είναι δυνατή με κατάθεση του παραπάνω ποσού στο λογαριασμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με αριθμό 5202-040950-222 της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΙΒΑΝ GR03-0172-2020-0052-0204-0950-222).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ως καταθέτης να αναφέρεται το ΕΠΙΘΕΤΟ σας και οπωσδήποτε το ΑΕΜ σας.

Εφιστούμε την προσοχή σε όσους από σας δεν έχετε επιστρέψει τα χρήματα να το κάνετε το συντομότερο δυνατό.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι τα χρήματα αυτά που λανθασμένα σας πιστώθηκαν, ανήκουν σε άλλους συμφοιτητές/τριές σας και σε αυτούς θα πρέπει να αποδοθούν.

Σε περίπτωση που έχετε επιστρέψει τα χρήματα αγνοείστε αυτή την ανακοίνωση.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Εκ μέρους της ομάδας υλοποίησης της πρακτικής άσκησης
του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ..

Πανταζής Ε. Γεωργίου
Αν. Καθηγητής
e-mail:pantaz@agro.auth.gr
τηλ. 2310998752