Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν148Ε ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Εξετάσεις

31/08/2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 στη νησίδα Η/Υ της βιβλιοθήκης του τμήματος Γεωπονίας.