Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν003Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Εξετάσεις

31/08/2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 στη νησίδα Η/Υ της βιβλιοθήκης του τμήματος Γεωπονίας.