Γλώσσα

Ανακοινωση

Αλλαγή ώρας εξετάσεων του μαθήματος Ν041Ε Γεωργική Εκπαίδευση

28/08/2017

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις του χειμερινού μαθήματος Ν041Ε Γεωργική Εκπαίδευση θα ξεκινήσουν στις 9:00 στις 18/9/17 στις αίθουσες που αναφέρεται στο πρόγραμμα εξετάσεων.