Γλώσσα

Ανακοινωση

Αλλαγή ώρας εξετάσεων του μαθήματος Ν144Ε Διεθνές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

28/08/2017

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος Ν144Ε Διεθνές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων θα ξεκινήσουν στις 9:00 στις 28/9/17 στις αίθουσες που αναφέρεται στο πρόγραμμα εξετάσεων.