Γλώσσα

Ανακοινωση

Αλλαγή ώρας εξετάσεων του μαθήματος Ν142Ε Ειδικές Μορφές Τουρισμού

28/08/2017

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος Ν142Ε Ειδικές Μορφές Τουρισμού θα ξεκινήσουν στις 9:00 στις 5/9/17 στις αίθουσες που αναφέρεται στο πρόγραμμα εξετάσεων.