Γλώσσα

Ανακοινωση

N516E Αρχιτεκτονική Τοπίου : γραπτές εξετάσεις και οδηγίες για τη δημιουργία του τελικού σχεδίου.

08/06/2017

 

Αγαπητοί φοιτητές του  μαθήματος Ν516Ε Αρχιτεκτονική Τοπίου  του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017,  

βλ. συνημμένα οδηγίες για τις εξετάσεις του μαθήματος στις 13/6 και τη δημιουργία του τελικού σχεδίου. 

 

Παρακαλώ πατήστε εδώ