Γλώσσα

Ανακοινωση

Κληροδότημα Παναγιώτας Κοντίδου (31.12.2016)

12/12/2016

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ (31.12.2016)

Το Σωματείο Άγιος Βασίλειος-Βασιλειάδα προκήρυξε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε τέσσερις (4) φοιτητές Πανεπιστημίου, με καταγωγή από τη Μακεδονία, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ.
 
Η οικονομική ενίσχυση αφορά σε εφάπαξ καταβολή ποσού 500 Ευρώ.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτησή με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο γραφείο του Σωματείου, στη διεύθυνση: Βασ. Ηρακλείου 19, 2ος ορ., 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Δευτέρα-Παρασκευή, 11.00-13.00)
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφων: 2310 269369