Γλώσσα

Προσκλησεις Γεν. Συν.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 781/22.02.2018

20/02/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 780/15.02.2018

13/02/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 777/18.01.2018

16/01/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 775/21.12.2017

19/12/2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 774/07.12.2017

05/12/2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Πρόσκληση Συνέλευσης συν. αριθμ. 773/29.11.2017 (ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ)

27/11/2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 769/02.11.2017

02/11/2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συνέλευση Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 767/28.09.2017

26/09/2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συνέλευση Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 765/21.09.2017

20/09/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 331/13.07.2017

11/07/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Συνέλευση Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 762/13.07.2017

11/07/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 330/08.06.2017

06/06/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Συνέλευση Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 753/08.06.2017

06/06/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση 329/11.05.2017

09/05/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 752/11.05.2017

09/05/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση 328/27.04.2017

25/04/2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 751/27.04.2017

25/04/2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 327/23.03.2017

21/03/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Σύνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 750/23.03.2017

21/03/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 326/09.03.2017

07/03/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμός 749/09.03.2017

07/03/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Πρόσκληση για Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας στις 18.06.2015

17/06/2015

Πρόσκληση για Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας στις 18.06.2015


Πρόσκληση Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας στις 18.06.2015

16/06/2015

Πρόσκληση Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας στις 18.06.2015


Πρόσκληση Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 303-23.04.2015

22/04/2015

Πρόσκληση Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 303-23.04.2015


Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 726-23.04.2015

22/04/2015

Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 726-23.04.2015


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης συνεδρίαση αριθμ. 301/05.03.2015

03/03/2015

Πρόσκληση Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 301/05.03.2015


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 725/05.03.2015

03/03/2015

Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 725/05.03.2015


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 724/05.02.2015

03/02/2015

Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 724/05.02.2015

 


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γεωπονίας 299-11.12.2014

10/12/2014

Πρόσκληση


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας 723-11.12.2014

10/12/2014

Πρόσκληση


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γεωπονίας 298-20.11.2014

19/11/2014

Πρόσκληση


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας 722-20.11.2014

19/11/2014

Πρόσκληση


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γεωπονίας 295-17.07.2014

17/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας 720-17.07.2014

17/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γεωπονίας 294-16.07.2014

17/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...